fbpx
Home Blogs 6 Tips voor het aantrekken en behouden van millennials

6 Tips voor het aantrekken en behouden van millennials

28 juli 2022

“Het is echt een generatie apart hè, die millennials?”. Misschien heb je het een collega wel eens zuchtend horen zeggen bij de koffieautomaat. En inderdaad: de nieuwste generatie op de werkvloer heeft andere ideeën, doelen en verwachtingen dan collega’s uit eerdere generaties. Met een totaal van 3,1 miljoen Nederlanders is deze groep (geboren tussen 1985 en 2001) in de huidige arbeidsmarkt echter even waardevol als onmisbaar. Hoe houd je hier als organisatie rekening mee in je wervings- en organisatiebeleid? De recruitmentspecialisten binnen Think Yellow geven 6 tips. 

Millennial op werk

Energy boost 1: samenwerken en goede relatie met collega’s

Vraag je millennials wat hun werk zo leuk maakt? Grote kans dat het de goede klik en samenwerking met collega’s is. Millennials willen niet zomaar ergens werken, maar sámenwerken. Richt jouw teams en processen dus zodanig in dat er ruimte is voor co-creatie. De werkweek moet voldoende ruimte bieden om elkaar aan te vullen, te helpen en van elkaar te leren. En vergeet ook het fun element op de werkvloer niet. De relatie met collega’s is voor deze generatie namelijk een van de belangrijkste redenen om bij een werkgever te blijven.

Energy boost 2: werkzaamheden die iets bijdragen 

Millennials vinden het belangrijk om ‘zinvol’ werk te doen. Dat hoeft niet altijd duurzaam of maatschappelijk betrokken te zijn. Deze generatie wil vooral weten wat hun bijdrage aan het geheel is. En het gevoel hebben direct impact te maken op het succes van de organisatie. Het helpt om dit in wervingscampagnes en wervingsprocedures duidelijk te maken. Welke rol krijgt iemand binnen de organisatie, met wie werk je veel samen en welke successen realiseer je samen? Blijf dit ook duidelijk maken nadat de nieuwe collega is gestart. Reflecteer regelmatig samen en betrek de millennials bij de visie voor de toekomst.

Energy boost 3: persoonlijke & professionele ontwikkeling

‘Ruimte voor ontwikkeling’ komt vaak terug in vacatureteksten. Voor millennials is er echter een belangrijk verschil tussen professionele ontwikkeling (beter worden in je vak) en persoonlijke ontwikkeling (ontdekken wie je bent en wat je wil). Dat laatste is voor millennials minstens zo belangrijk. Besteed hier dus ook aandacht aan. Wanneer je proactiever te werk gaat dan de puur faciliterende rol (zoals het beschikbaar stellen van een database met trainingen) creëer je onderscheidend vermogen voor jouw employer brand om millennials te binden en behouden. Plan bijvoorbeeld coaching gesprekken met een andere collega dan de direct leidinggevende (zoals een Talent Manager) of zet een mentorprogramma op.

Dooddoener 1: bureaucratie

Millennials voelen zich minder goed thuis in bedrijfsculturen met veel bureaucratie, waar besluiten top-down genomen worden. Dat past niet bij hun opvoeding: millennials zijn van huis uit gewend dat zij ideeën mogen hebben en dat hier ook naar wordt geluisterd. Het is overigens een misverstand dat millennials alles zelf willen bepalen. Zij vinden het juist goed dat het eindbesluit wordt genomen door iemand met veel ervaring; daar leren zij weer van. Maar ze willen wel meebeslissen in plaats van dat er over ze wordt beslist. Organisaties waar dit normaal is, hebben een streepje voor bij het aantrekken en behouden van talent.

Dooddoener 2: slecht leiderschap  

Het leiderschap in een organisatie is zeer bepalend voor het werkplezier van millennials. Onnodig vergaderen, micro managen, onvoldoende op de hoogte zijn van (de resultaten van) werkzaamheden en het niet uitspreken van waardering; voor millennials zijn dit allemaal energievreters. Omdat millennials bovendien jong zijn en nog veel willen leren, hebben zij continu behoefte aan feedback. En niet alleen tijdens het jaarlijkse beoordelingsgesprek. Organiseer bijvoorbeeld een ronde met 360 gradenfeedback van collega’s. Daarbij wordt feedback van meerdere personen gevraagd, zowel op persoonlijk als inhoudelijk vlak. Dit levert niet alleen waardevolle inzichten op, maar vaak ook veel waardering.

Dooddoener 3: eindeloze verwachtingen  

Millennials zijn opgegroeid met het idee dat alles mogelijk is en dat zorgt ervoor dat deze generatie met veel verwachtingen te maken heeft. Verwachtingen vanuit de organisatie, de directe manager, vrienden, familie, sociale media en vooral van zichzelf. Als werkgever kun je hierbij helpen door wederzijdse verwachtingen regelmatig en duidelijk naar elkaar uit te spreken. Zo help je onderscheid maken in wat realistisch en haalbaar is. Dit sluit aan bij de behoefte aan feedback die millennials hebben. Daarnaast sluit leren omgaan met verwachtingen aan bij de persoonlijke ontwikkeling die millennials belangrijk vinden. Zo kun je als organisatie energievreters ombuigen in energiegevers. En ben je beter in staat om millennials te binden en behouden.

Foto van Kiki

Kiki

Merk- en Marketingstrateeg

Wil je meer weten over het aantrekken en behouden van collega’s?

Contact met Kiki